Adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Szolgáltató: naptárletöltés.hu

2. Szolgáltatás tárgya: A http://naptarletoltes.hu/ címen elérhető online naptárkészítő, pdf generáló szolgáltatás.

3. Felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő személy.

4. Regisztrált felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő, előzetes regisztrációval rendelkező személy.

5. Prémium felhasználó: A szolgáltatást igénybe vevő, prémium előfizetéssel rendelkező személy.

6. Jogi feltételek: A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználónak ezen jogi feltételeket előzetesen kötelezően el kell fogadnia.

AdF.ly


Az előre elkészített minden tematikus naptár, vagyis a letölthető PDF fájlok, az AdF.ly szolgáltatáson keresztül érhetőek el, ezzel is támogatva az ingyenes szolgáltatásunk fenntarthatóságát. Köszönjük a megértésüket! naptár-letöltés

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

1. Regisztráció: A szolgáltatás igénybe vételéhez nem szükséges regisztráció. A regisztráció opcionális (jelenleg nem müködő, de tervezett szolgáltatás), és a http://naptarletoltes.hu/ oldalon, a regisztráció menüpont alatt lehetséges. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia minimum 4, maximum 12 karakterből álló felhasználónevét, valamint minimum 4, maximum 100 karakterből álló jelszavát, továbbá a kapcsolattartáshoz használt e-mail címét. A regisztrációt követően a szolgáltató egy aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció az aktiválással fejeződik be.

2. A regisztráció módosítása és törlése: A bejelentkezést követően az „Adatlapom” menüpont alatt a felhasználó módosíthatja jelszavát, illetve kapcsolattartáshoz használt e-mail címét. Ugyanitt a felhasználó törölheti regisztrációját. A regisztráció törlésével a felhasználó rendszerben tárolt adatai véglegesen törlésre kerülnek.

3. Jelszó pótlása: Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, az „Elfelejtett jelszó” menüpont alatt megadhatja felhasználói nevét. Az új jelszó generálásához szükséges linket a szolgáltató elküldi a regisztráció során megadott e-mail címre.

4. Képek feltöltése: A felhasználó a képfeltöltés menüpont kiválasztását követően tölthet fel képfájlokat (jpg, jpeg, png, gif). A feltölthető fájlok mérete legfeljebb 500KB lehet. A feltöltött képek felhasználásra kerülnek a generált naptárban.

5. Fájlok tárolása: A feltöltött fájlok tárolásáról a szolgáltató az általa szabadon választott szerverek útján gondoskodik. A feltöltött képek 2 nap után törlődnek. A generált naptárak 7 nap után törlődnek. A szolgáltatás része, hogy a generált naptárak megosztás révén még 7 napig elérhetőek maradnak.

6. Fájlok megtekintése: A sikeres naptár készítést (generálást) követően a felhasználó megkapja a letöltéshez szükséges „letöltő-linket”. Az elkészült naptárak (pdf fájlok) az Interneten a letöltő-linken keresztül érhetők el. A felhasználó szabadon választhatja meg, hogy a letöltő-linket kinek hozza tudomására (megosztás révén). A Szolgáltató külön nem helyezi mindenki számára elérhető oldalra a letöltő-linkeket, a meglévő feltöltések között böngészni vagy keresni nem lehetséges.

7. Fájlok törlése: A feltöltött képfájlok 2 nap után törlésre kerülnek, valamint a generált naptárt tartalmazó pdf fájlok 7 nap után. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes felszólítás nélkül töröljön fájlokat (például, ha szabálysértést tapasztal, a rendszer biztonságát érintő esetekben, stb.).

8. A felhasználáshoz kapcsolódó adatkezelés: A regisztráció, valamint az oldal megtekintése és a szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja és időtartama, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak a törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

9. Hírlevél: A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. A Szolgáltató harmadik féltől származó adatbázisból is küldhet reklámot tartalmazó hírleveleket, e-maileket. A hírlevelekről, reklám célú e-mailekről történő le- ill. feliratkozáshoz a Szolgáltató külön weboldalt, lehetőséget biztosít.

10. Fájlok letöltése: A letöltési sebességet a szolgáltató korlátozhatja, illetve a naptárletöltések indítását várakozás előzheti meg. A naptár elkészítése, generálása időben meghosszabbodhat a rendszer terheltségének függvényében.

11. Rendszerhiba: A szolgáltatás minőségét kisebb-nagyobb rendszerhibák akadályozhatják, melynek következtében a szolgáltatás nem lesz teljeskörű vagy fennakadások lehetségesek. A szolgáltató ezen hibákat igyekszik megadályozni, illetve minél előbb megszüntetni. Amennyiben egy esetleges rendszerhiba következtében a szolgáltatás nem valósul meg (az igényelt naptár nem készül el), a felhasználó többszöri próbálkozással is - ingyenesen - megismételheti. Amennyiben többszöri próbálkozás ellenére sem lehet a szolgáltatást megfelelően igénybe venni, a felhasználó jelezheti ezt a Szolgáltató felé, a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

SKANDOMATA - online rejtvénykészítő

III. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján személyes adatnak minősül minden, meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat lehet például a feltöltött fájlokban (vagy a megosztható, letölthető generált naptárakban) közölt, természetes személyekre vonatkozó információ, vagy természetes személyt ábrázoló kép.

2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján adatkezelő a felhasználó, a szolgáltató tevékenysége adatfeldolgozásnak minősül.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatot tartalmazó fájlt csak az érintett hozzájárulása alapján tölthet fel, és az ilyen fájlra mutató letöltő-linket csak az érintett hozzájárulásával hozhat harmadik személy tudomására.

4. Az érintett hozzájárulása csak az adatvédelmi törvényben meghatározott esetekben mellőzhető. Így nem szükséges az érintett hozzájárulása nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket, vagy az adatvédelmi törvényt megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött fájlokat törölni. A szolgáltató jogosult a regisztráció felfüggesztésére, vagy törlésére is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogosulatlan adatkezelés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a regisztráció során tudomására jutott adatokat átadhatja.

6. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy reá vonatkozó személyes adat került feltöltésre, ezt a szolgáltató felé jelezheti (a kapcsolatfelvételi űrlapon). Amennyiben az érintett igazolja, hogy a kifogásolt fájl rá vonatkozó személyes adatot tartalmaz, szolgáltató az 5. pontban megfelelően jár el. Az érintettség igazolható:

  • személyesen, a szolgáltató által meghatározott módon,
  • képfelvétel esetén fényképet is tartalmazó dokumentumról (naptár) készült másolat (pdf) ill. annak linkje (URL) elektronikus módon való beküldése útján,

7. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy szolgáltató a feltöltött fájlokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött fájlt, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

8. Amennyiben az érintett nem igazolja érintettségét a 6. pontban írtak szerint a zárolási folyamat nem indul el és a fájlok a megadott időintervallumokon belül törlődnek a rendszerből, mely adatok később nem nyerhetőek vissza.

The Apple King

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

1. A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételek módosításával a szolgáltatást a jövőben meghatározott ellenérték fizetéshez kösse. A fizetési kötelezettségéről, annak mértékéről, módjáról a szolgáltató a felhasználókat előzetesen tájékoztatja. A visszamenőleges fizetési kötelezettség kizárt.

2. Felhasználó tevékenysége, vagyis a fájlok feltöltése és a letöltő-linkek, elkészült naptárak (pdf) megosztása során köteles:

  • Tiszteletben tartani mások személyhez fűződő jogait;
  • Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől tartózkodni;
  • A szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat tiszteletben tartani.

3. A 2. pontban meghatározott tilalmak tartalmát a mindenkor hatályban lévő jogszabályok határozzák meg. A szellemi alkotások védelme kiterjed különösen a szerzői jogi, valamint az iparjogvédelmi (a szabadalmi, a védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelzés- és mintaoltalom) oltalomra.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött fájlokat törölni. A szolgáltató jogosult a regisztráció felfüggesztésére, vagy törlésére is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a regisztráció során tudomására jutott adatokat átadhatja.

5. A személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja kérheti a szolgáltatótól a jogsértő tartalom eltávolítását. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a feltöltött fájlokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött fájlt, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

V. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A felhasználó jogait bíróság előtt is érvényesítheti, a személyes adatok védelméhez való joga megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Jelen felhasználási feltételek és szabályzat alkalmazásában eljárásnak minősül a polgári per is.

2. Az esetleges jogsértések esetén a szolgáltató a jogérvényesítés során a sérelmet szenvedett személlyel együttműködik.


Utoljára frissítve: 2011. július 1. (3. kiadás)